PTC

 

Members of the Parent Teacher Council:
 
 
Sl.No
Name of the Parent
Name of the Student Class
Mobile No
01
L PRASAD RAO
L MOUNIKA X
9492452258
02
M V RAMANA
M LOHITH KUMAR VI
7893722594
03
SK RAHIM
SK THAHIRA SUHANIMAT VI
7702502352
04
A ADDU
A VASANTHA LAXMI VI
9494324739
05
S ESWARA RAO
S RAMYASRI VIII
8309653549
06
B JANARDHANA RAO
B Y V SUSHMA X
9885652532
07
B SUDHAKAR
B JEEVAN KUMAR VII
7386335266
08
P S V N SIVA KUMAR
P J S V JOYTHKA VI
9885043329
09
R SANYASI RAO
R YOGITHA VI
9866165804
10
R SRINIVASA RAO
R AJAY VI
9949386912
11
K KANAKA DURGA
K NIKHITH VI
9949346139
12
B VARA LAXMI
B LIKITHA XI
9948747258
13
M VIJAYA LAXMI
M SANDEEP VI 9652341652
14
Y JAYA LAXMI
Y BHASKAR VI
9177745868
15 P ARUNA P SRIKRISHNA VI 7416656777
 
 
 
Chairman: Shri K.Sanjay, Principal
Convener: Smt. D.Bhagyalakshmi, Vice-Principal